Pozisyon


Pozisyon
Kote yon bagay ye. Travay yon moun ap fè nan yon biznis. Opinyon yon moun sou yon bagay.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • pozisyon — is., Fr. position 1) Bir şeyin, bir kimsenin bir yerde bulunuş durumu, konum 2) mec. Bir kimsenin toplumsal durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • POZİSYON — Fr. Vaziyet, durum, duru …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Orizontal — Pozisyon ki sanble avèk pozisyon fas yon dlo dòmi. Yon pozisyon ki pèpandikilè a pozisyon vètikal la. Menm pozisyon avèk koushe …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Yuityèm — Pozisyon ki sib setyèm nan lè moun ki ap bay pozisyon an kòmanse nan premye, dezyèm, twazyèm, katriyèm, senkyèm, sizyèm, setyèm, pou rive nan yuityèm pozisyon an …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Antravè — Pozisyon yon bagay pou anpeshe yon lòt bagay kontinye nan direksyon li te kòmanse sib la. Travay yon bagay ki bare wout, objektif yon moun. Fè yon kwa avèk yon lòt bagay tankou yon pye bwa ki tonbe sou yon wout epi pyès trafik pa kapab kontinye …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Baz — Pozisyon kote yon bagay shita. Nenpòt kote yon bagay jwenn sipò li …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Leve — Kite yon pozisyon koushe pou pran pozisyon shita ou byen kanpe. Soti anba pou monte anwo. Eta solèy la lè li kòmanse klere tè a. Soti nan yon pozisyon orizontal pou pran yon pozisyon vètikal …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Pòl — De sèl pozisyon yo ki nesesè pou bay elektrisite: positif (+), negatif ( ). Elektrisite mashe an wonn, li soti nan pozisyon pozitif la pou ale nan pozisyon negatif la …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Desann — Soti nan yon pozisyon ki pi wo pou rive nan yon pozisyon ki pi ba. Soti anlè pou rive anba …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Kont — Nan yon pozisyon opoze a pozisyon yon lòt. Yon bagay ki pa twò piti e ki pa twò gwo. Egzateman kantite nesesè a. Yon lis debi avèk kredi pou montre sa ki soti e sa ki rantre nan yon konfrefò …   Definisyon 2500 mo Kreyòl